Terapie Holistică

Terapie Holistică2018-10-31T07:45:02+00:00

Vindecarea celor 6 corpuri dense

Holismul (în greaca veche “holos” inseamnă întreg, tot) este noțiunea centrală a terapiilor alternative si complementare, adică accentul este pus pe intreaga ființa umană, compusă din partea fizică, cea emotională, cea mentală si cea spirituală.

În cadrul unei sesiuni de terapie holistică se face o analiză a experiențelor traumatizante din trecut și a factorilor perturbatori care influențează negativ viața pentru ca apoi să se aplice soluții dedicate pentru promovarea vindecării într-un mod holistic. Pentru a înțelege mai profund procesul să facem o scurtă incursiune în anatomia holistică a ființei:

Cele 6 corpuri dense și traumele de la fiecare nivel

Corpurile sunt vehicule pentru suflet. Ele au fost create pentru ca sufletul să experimenteze dimensiunile mai dense ale Creației. Dimensiunile mai dense sunt reprezentate de planul cauzal. planul eteric, planul mental, planul astral, planul fizic și pentru ca sufletul să trăiască în aceste planuri avem 6 corpuri: cauzal, eteric, astral, mental, emoțional, fizic ; toate interconectate, formând un ansamblu holistic al ființei. Putem spune că aceste corpuri formează o ființă unică,completă și multidimensională, prezentă simultan în mai multe planuri ale existenței. Acest ansamblu de corpuri este responsabil cu viața curentă, iar experiențele neplăcute sau traumatizante, din viața curentă sau viețile trecute, afectează unul sau mai multe din aceste corpuri. Ca să ne exprimăm ca o ființă spirituală, puterincă și creatoare este necesar ca acest ansamblu de corpuri sa fie vindecat și aliniat.

Corpul fizic

Alcătuit din oase, carne, sânge, organe interne etc., acest corp este cunoscut de majoritatea oamenilor, fiind corpul cu care cei mai mulţi dintre oameni se identifică, cu toate că nu reprezintă decât partea vizibilă, identificabilă prin intermediul organelor de simţ, a fiinţei umane. Componenta de bază a corpului fizic este celula, iar structura de bază este ADN-ul. Fiecare trup uman este alcătuit din mii de miliarde de celule. Ele sunt specializate pe diverse componente ce alcătuiesc corpul, formând ţesuturi şi organe. ADN-ul este prezent în toate celulele vii şi poartă trăsăturile corpului din punct de vedere biofizic.

Traumele la acest nivel pot fi cauzate de diferite abuzuri, experiențe violente, accidente, precum și traume din vieți anterioare (cum ar fi moartea) care pot fi localizate la nivel de celulă. Este necesar să eliberăm trauma celulară de la nivelul fizic, indeosebi subtratul emoțional din organe.

 Corpul emoțional

Corpul emoțional este sediul senzațiilor, emoțiilor și sentimentelor:

  •  Componenta senzitivă – este pusă în evidenţă de către receptorii organici ai corpului fizic la interacţiunea cu mediul exterior (plăcere, durere, senzaţiile de rău şi de bine, foame, sete, saţietate, echilibru, poziţie, gravitaţie) şi de cele 5 simţuri primare.
  • Componenta emoţională – este pusă în evidenţă de acele atitudini şi trăiri interioare care au o durată mai scurtă şi reprezintă reacţia conştientului faţă de mediul exterior sau faţă de situaţiile interpersonale. Toate emoţiile au la bază un substrat informaţional format în urma experienţei de viaţă. Personalitatea unui individ este formată din multiple structuri informaţionale prin care acel individ relaţionează cu sine, cu mediul exterior, cu alte persoane, dar şi cu anumite idei, opinii, concepte.
  • Componenta sentimentală – este formată din acele trăiri interioare care au o durată mare şi un impact mai puternic în viaţa omului.

Toate aceste senzaţii, emoţii şi sentimente se pot manifesta pe scările de intensitate slab-puternic, mic-mare, astfel că, în funcţie de fiecare situaţie în parte, un individ poate experimenta diferite intensităţi ale senzaţiilor, emoţiilor sau sentimentelor. De asemenea, în funcţie de personalitatea fiecăruia şi de experienţa de viaţă, în urma aceloraşi factori declanşatori, un individ poate experimenta diferit ca intensitate o anumită senzaţie, emoţie sau sentiment, faţă de alt individ.

Este esențial să vindecăm acest nivel deoarece reprezintă instrumentul prin care simțim viața. Aici se lucrează pentru vindecarea de tot felul tulburări psihoemoţionale precum depresie, angoasă, surmenaj psihic etc., pentru eliberarea traumelor emoționale din centrii energetici și pentru eliberarea emoțiilor negative din rezervoarele emoționale.

Corpul mental

Corpul mental mai este numit şi corp informaţional, iar cu ajutorul lui fiinţa umană percepe realitatea, pe sine şi pe ceilalţi prin intermediul informaţiei. Informaţia este stocată, prelucrată, analizată, schimbată şi folosită la toate nivelele fiinţei umane. Prin urmare, acest corp poate fi împărţit în:

  • Corpul mental subconştient – este de o complexitate extraordinară, atât în ceea ce priveşte cantitatea de informaţie, cât şi în ceea ce priveşte diversitatea. În cadrul acestui corp sunt toate schemele informaţionale ale proceselor energetice şi biofizice, precum şi informaţiile suport pentru toate componentele emoţionale. Aici se află memoria karmică și nivelul convingerilor esențiale; care influențează în mod direct perspectiva despre viață.
  • Corpul mental conştient – este zona de conştienţă prin care omul percepe realitatea, pe sine şi pe ceilalţi, prin intermediul organelor de simţ, al substratului informaţional al emoţiilor şi sentimentelor şi prin care, totodată, relaţionează cu acestea prin intermediul intelectului. Putem împărţi acest mental conştient în:
  1. a) corpul mental conştient inferior (pasiv) – este reprezentat de totalitatea informaţiilor acumulate de către un individ de-a lungul vieţii sale, începând de la primele amintiri ale copilăriei, informaţiile acumulate la şcoală, din diverse experienţe, loc de muncă, cultură generală, călătorii, preocupări, studii etc., deci toate informaţiile la care are acces prin intermediul memoriei proprii. Tot aici intră şi informaţiile suport pentru componentele emoţionale diverse. Avem deci memorie vizuală, auditivă, olfactivă, tactilă, gustativă, memorie emoţională, dar şi memorie procesuală, aceasta fiind memoria formată din mai multe componente interconectate.
  2. b) corpul mental conştient superior (activ) – este reprezentat de capacitatea de interpretare, analiză, sinteză, prelucrare, organizare şi perfecţionare a informaţiilor de care dispune un individ. Această zonă a mentalului deserveşte corpul cauzal (componentă a corpului spiritual) în formele primare de manifestare, de aceea este deseori confundat cu acesta. În această zonă se manifestă gândirea şi imaginaţia.
  • Corpul mental supraconştient – este zona subtilă a mentalului de unde ne vin inspiraţiile, intuiţiile. Este şi zona de acces către planurile superioare de manifestare. Este, de asemenea, zona de unde se pot accesa informaţiile din memoria universală, numită de înţelepţii orientali akasha universală. Acest corp lucrează cu modele informaţionale reprezentate simbolic prin diverse geometrii, atât bidimensionale, tridimensionale, cât şi multidimensionale, care stau la baza formării universului şi a dinamicii sale. Accesul în această zonă a mentalului se face doar în condiţiile unei discipline riguroase a mentalului conştient şi a deschiderii faţă de lumile spirituale. Acest lucru presupune, implicit, cel puţin eliminarea manifestării ego‑ului, în formele sale primare.

Vindecarea la nivelul mental se face îndeosebi la nivelul subconștientului și nivelul conștientului inferior. Se lucrează pentru identificarea și vindecarea convingerilor limitative, blocajelor mentale, tiparelor mentale limitative și a schemelor psihomentale reactive. Vindecarea la nivel mental creează mediul necesar pentru a dobândii o percepție și perspectivă corectă asupra realității. Este necesar de știut că evoluția ființei umane este raportată la nivelul de percepție și perspectiva pe care o are.

Corpul astral

Este corpul prin care interacționăm energetic cu realitatea. Acest corp a mai fost denumit „corpul relațional”. Acest corp se conectează la oameni, plante, animale, planete, aștri, univers. Este zona de proiecție a tuturor corpurilor subtile. Așadar, acest nivel găzduiește nivelul energetic al corpului fizic, al corpului emoțional și al corpului mental. Relaționează cu sistemul energetic al Pamântului, al Soarelui și al Lunii. De asemenea, relaționează cu energiile și formele gând ale câmpului rezonant de masă și entități din planul astral. Aici, se accesează mentalul conștient superior, memoriile karmice și sentimentalul înalt. Tot aici se accesează virtuțile: iubire, voință, curaj, răbdare, modestie.

Dezechilibrele la acest nivel sunt legate de atașamente energetice, implanturi, forme gând incorporate în aură și atașamente față de fragmente de suflet pierdute sau entități astrale. Se lucrează pentru eliberarea tot felul de energii și forme-gând negative, eliberarea de corzi energetice negative dintre pacient și diferite persoane (include persoanele decedate), implanturi astrale, vindecarea relațiilor și recuperarea fragmentelor de suflet pierdute sau încorporate în aura altor persoane – acest proces se numește reîntregirea sufletului.

Corpul eteric 

Corpul eteric mai este denumit șablonul eteric deoarece este ca un șablon pentru ceea ce este manifestat. Reprezintă aura, centrii energetici și circuitele energetice. Conține numeroase matrice energetice, inclusiv șablonul ascensiunii. Asigură suportul energetic necesar celorlaltor corpuri.

 Practic, corpul fizic este susţinut energetic de corpul eteric, căci în acest corp se află matricele energetice ale tuturor componentelor corpului fizic.

Corpul energetic se sprijină pe trei canale energetice principale numite Ida, Pingala şi Sushumna (denumire dată de anticii înţelepţi şi iniţiaţi din Orient). Din acestea porneşte o vastă reţea de canale energetice secundare, cunoscute şi ca meridiane energetice. Ida este canalul asociat cu partea feminină, yin, şi este localizat în partea stângă a liniei mediane a corpului. Pingala este canalul asociat cu partea masculină, yang, şi este localizat în partea dreaptă. Sushuma este canalul energetic central, iar de-a lungul acestui canal sunt dispuse acele centre energetice denumite chakre. Ele mai poartă şi denumirea de lotuşi energetici, deoarece prezintă o geometrie asemănătoare acestei plante şi fiecare în parte are un anumit număr de „petale“ a căror prelungire prezintă o formă conică. Primul şi ultimul centru energetic au o singură deschidere, primul are deschiderea conică spre pământ, iar ultimul are deschiderea spre cer, restul centrilor energetici au două deschideri, faţă şi spate, asemeni unor clepsidre sau a două pâlnii dispuse simetric. Primii trei centri energetici formează aşa numitul sistem energetic inferior, iar ultimii trei formează sistemul energetic superior, între ele fiind centrul patru, din zona inimii, care are, printre altele, rolul de liant între sistemele energetice. Sistemul inferior este legat de zona pământului, iar cel superior de zonele spirituale. Aceşti centri energetici sunt de fapt receptoare-emiţătoare energetice.

Aici se pot observa primele modificări ale corpului fizic. De asemenea, toate procesele biochimice din corpul fizic sunt susţinute energetic de către corpul eteric. Deja ştiinţa a confirmat parţial acest lucru şi la ora actuală există în lume multe laboratoare care deţin dispozitive (bazate pe efectul Kirlian) prin care se pot depista eventualele disfuncţionalităţi ale corpului fizic cu destul de mult timp înaintea manifestării propriu-zise. Totuşi, aceste aparate depistează deocamdată doar partea grosieră a acestor energii, nu şi partea subtilă.

La acest nivel avem de a face cu imprimări eterice (cicatrici din viețile anterioare) și diferite blocaje de ordin energetic, emoțional și mental. Reglajul dublului eteric promovează vindecarea la nivelul fizic.

Aici se lucrează pentru întărirea sistemului energetic şi imunitar, vindecări prin purificarea, energizarea, şi echilibrarea centrilor energetici, eliminarea blocajelor şi tratarea diverselor disfuncţii din sistemul energetic, îndepărtarea agresiunilor energetice,

Reglarea și vindecarea corpului eteric are eficienţă mare în lupta cu bolile cronice şi cu diversele forme de cancer, ajută la recuperarea rapidă după intervenţii chirurgicale, ameliorează tulburările psiho-emoționale.

Nivelul eteric

La nivelul eteric accesăm iubirea, compasiunea și devenim conștienți de misiunea sufletului. La acest nivel se trăiește starea de a fi în serviciu necondiționat și non-liniaritatea.

Corpul Cauzal

Este corpul subtil care se află la baza tuturor proceselor de dinamică psiho-mentală, de transformare şi de evoluţie ale fiinţei umane. Este cauza manifestării. Acest nivel este hrănit direct de către razele divine și este în conexiune directă cu liniile temporale, aici suntem una și aceeași cu expresia divină. Aici se decide ce să fie experimentat în planul fizic.

Conține memoriile sufletului, lecțiile sufletului, noile potențialuri, acordurile între suflete, contractele karmice și numeroase tipare karmice și energetice. Acest corp ne facilitează accesul la înregistrările akasice.

În planul cauzal se află Biblioteca Informațională Akashică unde sunt înregistrate toate experiențele Universului, implicit ale sufletelor.

Aici se lucrează pentru vindecarea liniilor temporale, proces în care se eliberează tiparele karmice negative, se produce întelegerea lecțiilor la nivelul sufletului, se completează contractele karmice într-un mod armonios, se promoveaza învățarea lecțiilor karmice și integrarea lor.

Pentru aceasta avem tehnica Timeline Healing care presupune calatoria în trecut sau în viitor prin spațiul temporal cu ajutorul Sinelui Înalt/Conștiinței Divine pentru a vindeca sinele din trecut care are o experiență traumatizantă sau pentru a ne conecta cu o linie temporală din viitor pentru a stabilii direcții în linia temporală dominantă.

Detalii despre Timeline Healing aici.

Sesiune individuală

După caz, în cadrul unei sesiuni individuale poți beneficia de:

Analiza celor 6 corpuri – fizic, emoțional, mental, astral, eteric, cauzal

Vindecarea și alinierea celor 6 corpuri

Dezvoltarea holistică a celor 6 corpuri

Citirea esenței sufletului

Dorim să subliniem că nu suntem medici în sensul acceptat de sistemul social actual, iar recomandările, călăuzirea şi terapia spirituală pe care le realizăm nu înlocuiesc sub nici o formă vizita la un medic specialist, în cazul existenţei problemelor de sănătate.

ABOUT US

Vestibulum nec velit ante. Praesent dignissim interdum est, in lacinia elit pretium nec. Aliquam erat volutpat. Fusce laoreet mi leo. Vestibulum nec velit ante. Praesent dignissim interdum est, in lacinia elit pretium nec. Aliquam erat volutpat. Fusce laoreet mi leo.

Recent Works