Portalul 11:11

Portalul 11:11 – Un mesaj de la Arhanghelul Gabriel

Dragilor,

De la începutul timpurilor au existat momente clare când Portalurile de Trezire sunt deschise, pentru cei care sunt chemați. Portalul 11:11 este o deschidere colectivă, cu vibrații înalte, care ajută în acest moment evoluția conștiinței pe Pământ. Noile frecvențe ale Luminii vă permit, să vă deschideți Portalul 11:11, pentru a vă deplasa în planul original, esența Divină, reprezentată prin Corpul vostru  de Lumină, în Unitate cu Tot Ceea Ce Este.

Vom oferi sugestii și vizualizări, la sfârșitul mesajului, astfel încât propriul vostru sistem de orientare să poată împuternici ceremonia plină de lumină 11:11, dacă nu puteți să vă alăturați altora. Este motivant să lucrați cu cel puțin o altă persoană în ceremonia sacră, pentru a onora Portalul în Timp, 11:11.

Ați fost codificați pentru acest moment al trezirii. Este un alt pas în evoluția voastră, unul de mare putere și sprijin. Arhanghelii stau la Portalul 11:11, ca să vă țină în putere și curaj. Cei care sunt atraşi de acest timp, prin har, pot beneficia de ocazia, de a crește puternic împuterniciţi de către Tărâmurile Îngerilor. Această acțiune dedicată, în armonie cu Lumina Divină, va accelera acum, evoluția conștiinței în propria voastră viață și pe planetă.

Energiile puternice din august,  pe care le-aţi experimentat în viețile voastre și pe Pământ au condus la activări în câmpul Corpului vostru de Lumină. Arhanghelii au fost implicați și creează cu dăruire, o mai mare conștientizare, în interiorul vostru, despre câmpul Luminii din jurul inimii voastre. După cum știți, în jurul inimii există un câmp magnetic de forma unui tor.

Această geometrie sacră creează un câmp de regenerare a energiei, pe care îl puteți integra în mod intenționat în chakra inimii voastre. Datorită naturii de bun augur a frecvențelor, spre care se îndreaptă Pământul, am activat câmpul de regenerare a Torului pentru a include Iubirea Divină ca instrument principal de a vă trezi  la viața nouă.

Acest câmp este punctul de plecare pentru noua voastră Merkaba – câmpul de Lumină care funcţionează, pentru creșterea și ascensiunea spirituală. Această activare vă consolidează conștiința libertății, care este posibilă atunci când vă extindeți energia inimii și deschideți aceste noi frecvențe în celulele corpului.

Uniunea Divină

Portalul 11:11 deschide în interiorul vostru calea către Uniunea Divină. Arhanghelii sunt gata să vă întâmpine în noua putere creativă a conștiinței extinse. Redefinirea și îndrumarea gândurilor înfricoșătoare, care vă pot afecta zilele, sunt doar o rugăciune ce duce departe. Fiecare rugăciune vă ridică frecvențele vibraționale, și ar putea fi cea care dezlănțuie masa critică pentru Evoluția Spontană, atât în viața voastră, cât și pe planetă. Imaginați-vă că rugăciunea voastră este punctul de cotitură – cheia, care se potrivește codurilor pentru Sinele vostru nou evoluat.

În ultimele câteva luni, descărcările de Lumină au fost în lucru pentru a împuternici Corpul vostru de Lumină. Cu Portalul 11:11, integrarea acelui Corp de Lumină va fi pe deplin posibilă. Intențiile pe care le dețineți pentru acest moment al vieții voastre sunt de o importanță capitală.

Aduceţi-vă aminte că la adevăratul vostru nucleu sunteţi o ființă radiantă a Divinității. Această conexiune este cheia pentru desfășurarea noii vieți. Câmpul de extindere, activează codurile corespunzătoare, care permit corpului vostru de lumină să intre în formă manifestă.

Indiferent de manifestările energetice pe care le-ați văzut în propria voastră viață sau în lume, acest câmp a fost dezvoltat. În mod literal, creşteți corpul vostru divin dinspre interior, spre exterior.

Integrarea  Iubirii

Înainte de a merge prin Portalul 11:11, știți că dragostea pe care o ancorați în inima voastră este cheia activării câmpului de Lumină. Integrarea pe deplin, a iubirii divine în ființa voastră, înseamnă crearea rezonanţei care deschide calea spre activarea completă a formei umane divine.

Pe măsură ce mergeți prin Portalul 11:11, al Arhanghelilor, veți  sincroniza atât expresiile voastre superioare, cât și cele inferioare, pentru a vă aduce cel mai autentic, mai omogen și mai împuternicit Sine Divin. Aceasta este o conexiune la nivelul sufletului vostru, care vă va permite să accesați mai mult, și să vă exprimați prin Har și Lumină, pentru a aduce  Sufletului, cel mai înalt Destin.

Chemaţi în sprijinul vostru, Îngerii știind că sunteți inspiraţi, ghidaţi şi însoţiţi prin Portalul de Timp, 11:11 cu onoare și respect, pentru toată munca pe care ați dat-o lumii în această perioadă de schimbare masivă.

Propunere de rugăciune pentru propriul vostru ritual, al ceremoniei personale din 11:11

Prezenţa Divină şi Arhanghelii Luminii:

În timp ce mă pregătesc să fiu însoţit prin acest Portal al Timpului 11:11, cer ca Lumina Iubirii Divine să clarifice orice dizarmonie din câmpul meu energetic. V-am lăsat de bună voie să îmi luaţi povara vechilor credințe, ca să stau în picioare și să mă mișc liber prin Portal, spre Conștiința Unității și spre noul meu Corp de Lumină.

Cer ca spaţiul câmpului liber al energiei mele, să fie umplut de puterea Iubirii Divine, a armoniei și a conștiinței Unității. Vă cer să primesc, și să radiez puterea și curajul de a îmbrăţişa această Lumină Divină și a integra prezența energiei Iubirii și vindecării pe Pământ, pentru a-i asista evoluția. Mă alătur forțelor Îngerilor și a milioanelor celor care lucrează în Lumina lui Dumnezeu, așa cum suntem însoţiţi prin Portalul 11:11 .

Știu că, pe măsură ce unul se ridică, toți sunt înălțați. Permit noilor modele de frecvențe înalte ale Luminii, să angajeze structura mea umană în completarea Corpului meu de Lumină cristalină – Uniunea în interiorul meu, de a fi cu Divinul.

Dansez prin intermediul Portalurilor pline de Lumină, simţindu-vă însoţirea și știind că conștiința iubitoare, pentru noi posibilități în viața mea este oferită în fiecare moment, cu fiecare bătaie de inimă. Mă trezesc în Lumina voastră și îmi îmbrățișez darurile sufletului meu, oferite acum, cu recunoștință supremă. Îmi dăruiţi Conexiunea Divină, a unei vieți împlinite şi primesc cu recunostință acest lucru. Sunt onorat să ancorez această Lumină în Pământ, pe măsură ce prezența Naturii îmi așteaptă conștientizarea. Ţineţi-mă cu Iubire și însoţiţi-mă când trec prin aceast Portal  în dimensiunile superioare, unde mă așteaptă Sinele Divin. Pot să aduc viața, pacea și bucuria mai mare prin ființa mea și să fiu o binecuvântare pentru Pământ.

Pentru aceste binecuvântări, vă spun, mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc.

Așa să fie. Așa este. Amin

Shanta Gabriel

 Shanta Gabriel
for Archangel Gabriel
November 3, 2017
www.ShantaGabriel.com