Loading...
Terapie Holistică 2017-11-15T12:08:30+00:00

Timeline Healing

Vindecarea și alinierea la nivel fizic, emoțional, mental, astral, eteric, cauzal.

Vindecarea și completarea karmei.

Vindecarea adn-ului/liniei genetice/strămoșilor.

Reîntregirea Sufletului.

Procese de manifestare.

Stabilirea de direcții în linia temporală dominantă.

Vindecare spirituală a traumelor de pe linia temporală a acestei vieți și din viețile trecute cu autorul Sinelui Înalt și a ghizilor spirituali.

Terapie spirituală

>

Tratament energetic

Echilibrarea și încărcarea sistemului energetic la nivel fizic. emoțional, mental.

Vindecarea traumelor emoționale din centrii energetici.

Vindecarea blocajelor mentale și a tiparelor mentale nocive.

Crearea de tipare mentale pozitive, proactive.

Tratarea organelor și a sistemelor fiziologice.

Purificarea și vindecarea sistemului energetic la nivel fizic, emoțional și mental.

Terapie energetică

>

Psihoterapie

Consiliere psihologică și spirituală.

Indetificarea factorilor perturbatori și a sistemelor de credință limitative.

Reprogramarea subconștientului.

Eliberarea de scheme psiho-emoționale reactive.

Schemele psiho-emoționale reactive reprezintă identificări cu evenimente din trecut asociate cu anumite convingeri create în acea experiență.

Terapie Psihomentală

>

Terapia Holistică

 

Holismul (în greaca veche “holos” inseamnă întreg, tot) este noțiunea centrală a terapiilor alternative si complementare, adică accentul este pus pe intreaga ființa umană, compusă din partea fizică, cea emotională, cea mentală si cea spirituală. Se face o analiză a experiențelor traumatizante din trecut și a factorilor perturbatori care influențează negativ viața pentru ca apoi să se aplice soluții dedicate pentru promovarea vindecării într-un mod holistic. Pentru a înțelege mai profund procesul să facem o scurtă incursiune în anatomia holistică a ființei:

Corpurile și traumele de la fiecare nivel

Corpurile sunt vehicule pentru suflet. Ele au fost create pentru experiența sufletului, a dimensiunii experimentate. Așadar, pentru universul exterior avem 6 corpuri: cauzal, eteric, astral, mental, emoțional, fizic; toate interconectate formând un ansamblu holistic al ființei. Acest ansamblu este responsabil cu viața curentă, iar evenimentele din viața noastră fie că sunt plăcute sau neplăcute influențează ființa.

Corpul fizic

Alcătuit din oase, carne, sânge, organe interne etc., acest corp este cunoscut de majoritatea oamenilor, fiind corpul cu care cei mai mulţi dintre oameni se identifică, cu toate că nu reprezintă decât partea vizibilă, identificabilă prin intermediul organelor de simţ, a fiinţei umane. Componenta de bază a corpului fizic este celula, iar structura de bază este ADN-ul. Fiecare trup uman este alcătuit din mii de miliarde de celule. Ele sunt specializate pe diverse componente ce alcătuiesc corpul, formând ţesuturi şi organe. ADN-ul este prezent în toate celulele vii şi poartă trăsăturile corpului din punct de vedere biofizic.

Traumele la acest nivel pot fi cauzate de diferite abuzuri, experiențe violente, accidente, precum și traume din vieți anterioare (cum ar fi moartea) care pot fi localizate la nivel de celulă. Este necesar să eliberăm trauma celulară de la nivelul fizic, indeosebi subtratul emoțional din organe.

 Corpul emoțional

Corpul emoțional este sediul senzațiilor, emoțiilor și sentimentelor:

  •  Componenta senzitivă – este pusă în evidenţă de către receptorii organici ai corpului fizic la interacţiunea cu mediul exterior (plăcere, durere, senzaţiile de rău şi de bine, foame, sete, saţietate, echilibru, poziţie, gravitaţie) şi de cele 5 simţuri primare.
  • Componenta emoţională – este pusă în evidenţă de acele atitudini şi trăiri interioare care au o durată mai scurtă şi reprezintă reacţia conştientului faţă de mediul exterior sau faţă de situaţiile interpersonale. Toate emoţiile au la bază un substrat informaţional format în urma experienţei de viaţă. Personalitatea unui individ este formată din multiple structuri informaţionale prin care acel individ relaţionează cu sine, cu mediul exterior, cu alte persoane, dar şi cu anumite idei, opinii, concepte.
  • Componenta sentimentală – este formată din acele trăiri interioare care au o durată mare şi un impact mai puternic în viaţa omului.

Toate aceste senzaţii, emoţii şi sentimente se pot manifesta pe scările de intensitate slab-puternic, mic-mare, astfel că, în funcţie de fiecare situaţie în parte, un individ poate experimenta diferite intensităţi ale senzaţiilor, emoţiilor sau sentimentelor. De asemenea, în funcţie de personalitatea fiecăruia şi de experienţa de viaţă, în urma aceloraşi factori declanşatori, un individ poate experimenta diferit ca intensitate o anumită senzaţie, emoţie sau sentiment, faţă de alt individ.

Nivelul acesta fiind sensibil, emoția poate fi ușor rănită în urma experiențelor neplăcute și a confuziilor din viață noastră. Este esențial să vindecăm acest nivel deoarece reprezintă instrumentul prin care simțim viața. Aici se lucrează pentru vindecarea de tot felul tulburări psihoemoţionale precum depresie, angoasă, surmenaj psihic, pentru eliberarea traumelor emoționale din centrii energetici și pentru eliberarea emoțiilor negative puternice din rezervoarele emoționale.

Corpul mental

Corpul mental mai este numit şi corp informaţional, iar cu ajutorul lui fiinţa umană percepe realitatea, pe sine şi pe ceilalţi prin intermediul informaţiei. Informaţia este stocată, prelucrată, analizată, schimbată şi folosită la toate nivelele fiinţei umane. Prin urmare, acest corp poate fi împărţit în:

  • Corpul mental subconştient – este de o complexitate extraordinară, atât în ceea ce priveşte cantitatea de informaţie, cât şi în ceea ce priveşte diversitatea. În cadrul acestui corp sunt toate schemele informaţionale ale proceselor energetice şi biofizice, precum şi informaţiile suport pentru toate componentele emoţionale. Aici se află memoria karmică și nivelul convingerilor esențiale; care influențează în mod direct perspectiva despre viață.
  • Corpul mental conştient – este zona de conştienţă prin care omul percepe realitatea, pe sine şi pe ceilalţi, prin intermediul organelor de simţ, al substratului informaţional al emoţiilor şi sentimentelor şi prin care, totodată, relaţionează cu acestea prin intermediul intelectului. Putem împărţi acest mental conştient în:
  1. a) corpul mental conştient inferior (pasiv) – este reprezentat de totalitatea informaţiilor acumulate de către un individ de-a lungul vieţii sale, începând de la primele amintiri ale copilăriei, informaţiile acumulate la şcoală, din diverse experienţe, loc de muncă, cultură generală, călătorii, preocupări, studii etc., deci toate informaţiile la care are acces prin intermediul memoriei proprii. Tot aici intră şi informaţiile suport pentru componentele emoţionale diverse. Avem deci memorie vizuală, auditivă, olfactivă, tactilă, gustativă, memorie emoţională, dar şi memorie procesuală, aceasta fiind memoria formată din mai multe componente interconectate.
  2. b) corpul mental conştient superior (activ) – este reprezentat de capacitatea de interpretare, analiză, sinteză, prelucrare, organizare şi perfecţionare a informaţiilor de care dispune un individ. Această zonă a mentalului deserveşte corpul cauzal (componentă a corpului spiritual) în formele primare de manifestare, de aceea este deseori confundat cu acesta. În această zonă se manifestă gândirea şi imaginaţia.
  • Corpul mental supraconştient – este zona subtilă a mentalului de unde ne vin inspiraţiile, intuiţiile. Este şi zona de acces către planurile superioare de manifestare. Este, de asemenea, zona de unde se pot accesa informaţiile din memoria universală, numită de înţelepţii orientali akasha universală. Acest corp lucrează cu modele informaţionale reprezentate simbolic prin diverse geometrii, atât bidimensionale, tridimensionale, cât şi multidimensionale, care stau la baza formării universului şi a dinamicii sale. Accesul în această zonă a mentalului se face doar în condiţiile unei discipline riguroase a mentalului conştient şi a deschiderii faţă de lumile spirituale. Acest lucru presupune, implicit, cel puţin eliminarea manifestării ego‑ului, în formele sale primare.

Vindecarea la nivelul mental se face îndeosebi la nivelul subconștientului și nivelul conștientului inferior. Se lucrează pentru identificarea convingerilor limitative și vindecarea lor. De asemenea, pentru eliberarea de tot felul de scheme psihomentale reactive, blocaje mentale și tipare mentale limitative. Aceasta creează spațiul necesar îmbunătățirii percepției și perspectivei. Perspectiva și percepția ne influențează mult realitatea.

Corpul astral

Este corpul prin care interacționăm energetic cu exteriorul. Acest corp a mai fost denumit corpul emoțional în relație cu ceilalți. Acest corp se conectează la oameni, plante, animale, planete, aștri, univers. Este zona de proiecție a tuturor corpurilor subtile. Așadar, acest nivel găzduiește nivelul energetic al corpului fizic, al corpului emoțional și al corpului mental. Relaționează cu sistemul energetic al Pamântului, Soarelui și al Lunii. De asemenea, cu energiile,formele gând ale câmpului rezonant de masă și entități descarnate din planul astral. Aici, se accesează mentalul conștient superior, memoriile karmice și sentimentalul înalt. Tot aici se accesează virtuțile: iubire, voință, curaj, răbdare, modestie.

Dezechilibrele la acest nivel sunt legate de atașamente energetice, implanturi, forme gând incorporate în aură și atașamente față de fragmente de suflet pierdute sau entități astrale. Se lucrează pentru eliberarea tot felul de energii și forme-gând negative, eliberarea de corzi energetice negative dintre pacient și diferite persoane (include persoanele decedate), implanturi astrale, vindecarea relațiilor și recuperarea fragmentelor de suflet pierdute sau încorporate în aura altor persoane – acest proces se numește reîntregirea sufletului.

Corpul eteric

Are aceeaşi structură ca şi corpul fizic în sensul că este alcătuit la nivel subtil din aceleaşi componente ca şi cele , însă acest corp este energetic. Practic, corpul fizic este susţinut energetic de corpul eteric, căci în acest corp se află matricele energetice ale tuturor componentelor corpului fizic.

Aici se pot observa primele modificări ale corpului fizic. De asemenea, toate procesele biochimice din corpul fizic sunt susţinute energetic de către corpul eteric. Deja ştiinţa a confirmat parţial acest lucru şi la ora actuală există în lume multe laboratoare care deţin dispozitive (bazate pe efectul Kirlian) prin care se pot depista eventualele disfuncţionalităţi ale corpului fizic cu destul de mult timp înaintea manifestării propriu-zise. Totuşi, aceste aparate depistează deocamdată doar partea grosieră a acestor energii, nu şi partea subtilă.

Corpul energetic se sprijină pe trei canale energetice principale numite Ida, Pingala şi Sushumna (denumire dată de anticii înţelepţi şi iniţiaţi din Orient). Din acestea porneşte o vastă reţea de canale energetice secundare, cunoscute şi ca meridiane energetice. Ida este canalul asociat cu partea feminină, yin, şi este localizat în partea stângă a liniei mediane a corpului. Pingala este canalul asociat cu partea masculină, yang, şi este localizat în partea dreaptă. Sushuma este canalul energetic central, iar de-a lungul acestui canal sunt dispuse acele centre energetice denumite chakre. Ele mai poartă şi denumirea de lotuşi energetici, deoarece prezintă o geometrie asemănătoare acestei plante şi fiecare în parte are un anumit număr de „petale“ a căror prelungire prezintă o formă conică. Primul şi ultimul centru energetic au o singură deschidere, primul are deschiderea conică spre pământ, iar ultimul are deschiderea spre cer, restul centrilor energetici au două deschideri, faţă şi spate, asemeni unor clepsidre sau a două pâlnii dispuse simetric. Primii trei centri energetici formează aşa numitul sistem energetic inferior, iar ultimii trei formează sistemul energetic superior, între ele fiind centrul patru, din zona inimii, care are, printre altele, rolul de liant între sistemele energetice. Sistemul inferior este legat de zona pământului, iar cel superior de zonele spirituale. Aceşti centri energetici sunt de fapt receptoare-emiţătoare energetice.

La acest nivel avem de a face cu imprimări eterice (cicatrici din viețile anterioare) și diferite blocaje de ordin energetic, emoțional și mental. Reglajul dublului eteric promovează vindecarea la nivelul fizic. Aici se lucrează pentru întărirea sistemului energetic şi imunitar, vindecări prin purificarea, energizarea, şi echilibrarea centrilor energetici, vindecări prin eliminarea blocajelor şi tratarea diverselor disfuncţii din sistemul energetic, îndepărtarea agresiunilor energetice, eficienţă mare în lupta cu bolile cronice şi cu diversele forme de cancer, recuperare rapidă după intervenţii chirurgicale.

Nivelul eteric

La nivelul eteric accesăm iubirea, compasiunea și devenim conștienți de misiunea sufletului. La acest nivel se trăiește starea de a fi în serviciu necondiționat și non-liniaritatea.

Corpul Cauzal

Este corpul subtil care se află la baza tuturor proceselor de dinamică psiho-mentală, de transformare şi de evoluţie ale fiinţei umane. Este cauza manifestării. La acest nivel accesăm razele, suntem una și aceeași cu expresia divină. Aici se decide ce să fie experimentat în planul fizic.

Conține memoriile sufletului, lecțiile, noile potențialuri, înțelegerile, contractele și numeroase tipare karmice și energetice.

Aici se lucrează pentru eliberarea tiparelor karmice negative, întelegerea lecțiilor la nivelul sufletului, încetarea contractelor karmice într-un mod armonios, învățarea lecțiilor și integrarea lor. Tot aici se lucrează cu liniile temporale. Pentru aceasta avem tehnica vindecării liinilor temporale (Timeline Healing) care presupune calatoria în trecut sau în viitor prin spațiul temporal cu ajutorul Sinelui Înalt/Conștiinței pentru a vindeca sinele din trecut care are o experiență traumatizantă sau pentru a ne conecta cu o linie temporală din viitor pentru a stabilii direcții în linia temporală dominantă.

În planul cauzal se află Biblioteca Informațională Akashică unde sunt înregistrate toate experiențele universului și implicit ale sufletelor.

Detalii despre Timeline Healing aici.

Dorim să subliniem că nu suntem medici în sensul acceptat de sistemul social actual, iar recomandările, călăuzirea şi terapia spirituală pe care le realizăm nu înlocuiesc sub nici o formă vizita la un medic specialist, în cazul existenţei problemelor de sănătate.