TIMELINE HEALING

ȘTIINȚĂ SPIRITUALĂ APLICATĂ

Vindecarea liniei temporale este cea mai puternică și eficientă metodă de vindecare practicată astăzi pe Pământ. Este o formă de terapie care se concentrează pe conexiunea cu Sinele Înalt pentru a activa inteligența spirituală din interior și a lucra profund în vindecarea dezechilibrelor prezente în viață. Îmbină armonios diferite metode de vindecare într-un pachet unic; o structură de lucru holistică, care adresează vindecarea problemelor existente pe ansamblul de corpuri al ființei: fizic, emotional, mental, astral, eteric si cauzal. În cadrul sesiunii sufletul este ajutat de Sinele Înalt/Divin, Ghizii Spirituali și Dumnezeu sa acceseze momentele traumatizante din trecut si sa le ofere vindecare si intelepciune. Combină elemente de psihoterapie, hipnoterapie, regresie în vieți anterioare, vizualizare creativă, recuperarea sufletului, vindecare energetică și alte tehnici de vindecare holistică si spirituală.

Clienții au raportat, în multe cazuri, că doar cateva ședințe de vindecare a liniei temporale au fost mai eficiente la eliberarea de traumă și programarea emoțională negativă decât ani de terapie tradițională.

Sufletele care au primit vindecarea liniei temporale au raportat modificări la nivel celular, rezolvarea fobiilor și chiar rapoarte despre inversarea genetică a maladiilor de lungă durată, a malformațiilor congenitale, a maladiilor cronice și a altor boli așa-numite “incurabile”.

Această tehnică se bazează pe principiul non-localizării și principiul incertitudinii din fizica cuantică. Aceste principii sugerează că totul se întâmplă în momentul etern acum și că trecutul,prezentul și viitorul pot fi schimbate. Aceasta înseamnă că în dimensiunea cuantică trecutul poate fi accesat din prezent, la fel și viitorul.

Ce este o linie temporală?

Timpul

Timpul este ca o tapiserie fină cu multiple fire multicolore ce se întrețes formând noduri conexe pentru a creea imaginea de ansamblu a universului experimentat. Este localizat in spațiul universal – de aceea avem ceea ce se numește spațiu-timp.

În spațiul timpului avem ceea ce se numește linie temporală. Liniile temporale sunt produsul liberului arbitru uman, precum și al celorlalte ființe din diferite spații dimensionale. Aceasta include planetele și stelele, care sunt ființe conștiente, de un nivel vibrațional avansat.

Sunt o infinitate de linii temporale în spațiul timpului, care formează realități posibile, probabile și dominante. Toate aceste realități coexistă împreună în planul cauzal sau dimensiunea spirituală a universului mai dens. Linia temporală posibilă devine linie temporală probabilă atunci când este investită destulă atenție și energie în ea.

Linia temporală dominantă

Linia temporală dominantă reprezintă realitatea trăită de suflet în prezent(ceea ce se manifestă) și este aceea căreia i s-a dat cea mai multă energie și atenție.

Ca exemplu, imaginați-vă stând pe scaun cu un pahar de apă în față. În acest moment avem multiple posibilități sau multiple realități posibile: să ridicăm mâinile, să ridicăm paharul, să ne ridicăm de pe scaun, etc. Acelei posibilități căreia îi dăm destulă atenție și energie devine probabilitate și dacă actionăm corespunzător, probabilitatea se manifestă in linia temporală dominantă – mă gândesc să ridic paharul și să beau din el (probabilitate) apoi iau paharul si beau din el (realitate trăită în linia temporală dominantă)

Desigur, avem de a face cu conștiința individuală dar și cu conștiința colectivă.

Dacă un grup numeros de suflete intenționează și doresc pacea mondială, energia păcii emanată, intră în tapiseria timpului și spațiului și are un impact semnificativ asupra naturii tapiseriei. Depinde de intensitatea dorinței și nivelul de conștiență al sufletelor. Atunci când se atinge o masă critică, dorința de pace mondială creează o linie temporală dominantă, iar noi avem privilegiul de a avea această experiență pe Pământ.

Timpul liniar și cel non-liniar

În realitatea noastră trăim două realități temporale simultan. Realitatea timpului liniar și realitatea timpului non-liniar.

Dintr-o perspectivă liniară, creștem de la personalitate la individualitate, și mai apoi spre nivele din ce în ce mai avansate ale conștiinței noastre.

Progresia liniară a sufletului implică perfecționarea gradată a personalității, precum și înțelegerea lecțiilor de viață și ducerea lor la bun sfărșit.

Timpul liniar se mai referă la timpul măsurabil în secunde, minute, ore, zile, săptămâni, luni, ani; care de fapt reprezintă mișcarea de rotație și de revoluție a planetei în jurul axei sale și în jurul Soarelui.

Dintr-o perspectivă non-liniară, tot ce înseamnă timp se întâmplă în eternul moment ACUM. Trecutul și viitorul se află în același spațiu al momentului ACUM.

Aceasta este foarte simplu de observat, deoarece tot ceea ce facem, îl facem în momentul prezent ACUM. Când citești aceste rânduri este ACUM. Când te-ai apucat să citești aceste rânduri era ACUM. Când vei termina de citit aceste rânduri va fi tot ACUM.

Din perspectiva non-liniară suntem deja perfecți și compleți. O ființă sprituală multidimensională care trăiește multiple realități dimensionale simultan.

În măsura în care reușești să te detașezi de sinele ego/personalitate și ieși din continuumul spațio-temporal liniar, poți deveni conștient de vastitatea a Cine Ești.

Această călătorie a detașării reprezintă în mare parte procesul de conștientizare și vindecarea părților din noi care prezintă traumă. Binențeles, din perspectiva non-liniară ar însemna îndepărtarea vălurilor iluziei, concomitent cu integrarea gradată a mai mult din Cine Ești.

Metodele de vindecare

Metoda standard

Această tehnică este folosită pentru vindecarea traumei fizice, traumei emoționale,a programării psihice negative și imprimărilor eterice survenite în experiențele traumatizante din trecut. De asemenea, pentru completarea karmei, contractelor karmice și a acordurilor între suflete.

În timpul unei sesiuni, individul are ocazia să meargă în trecut, să își viziteze momentele traumatizante, din această viață sau din viețile trecute, și să le ofere vindecare cu ajutorul Sinelui Divin/Înalt și a Ghizilor Spirituali.

Aceasta implică inducerea mentalului în stările profunde – starea teta – pentru a lua contact în interior cu Sinele Înalt care este direct conectat cu Dumnezeu. Sinele Înalt este coordonatorul procesului și ghid prin aspectul non-liniar al spațiului-timp și Dumnezeu este vindecătorul. De fapt, IUBIREA lui Dumnezeu este singurul vindecător. Conștiința este cea care conectează totul în spațiu-timp și prin conștiință accesăm tot.

În acest proces, o parte din voi, vizitează sinele din trecut și oferă vindecare și consiliere, folosind capacitatea și abilitățile spirituale ale corpului de lumină meditativ. Procesul este asistat de Sinele Înalt și Ghizi Spirituali, vindecarea fiind produsă de Divinitate pe cele 6 corpuri simultan, fiind necesar să fie integrată de sufletul de pe Pământ.

Metoda șiragului de perle

Această tehnică se folosește pentru a vindeca tiparele negative repetitive. Se aplică vindecarea simultan mai multor situații din trecut care prezintă tipare asemănătoare.

Reverse Timeline Healing (Vindecarea inversă a liniei temporale)

Această metodă este folosită pentru a creea ceea ce dorești în viața ta. Presupune folosirea energiei succesului obținut în trecut pentru a prelua energia și a o investii în ceea ce vrei să creezi în viața ta.

În loc să te întorci către momentele care prezintă traumă, te întorci catre un moment de succes din această viață sau unul din viețile trecute și te conectezi cu acel aspect fericit, complet și încununat de succes. În proces preiei calitatea energiei acestui aspect și o folosești în prezent, aplicând tehnici de transmisie și vizualizare creativă.

Scopul acestui proces este manifestarea potențialului interior pentru a întări intenția sufletului și puterea de a manifesta.

Metoda se bazează pe Principiul Non-localizării din fizica cuantică care ne arată că la nivel cuantic anumite particule comunică între ele instantaneu indiferent de distanță.

Future Timeline Linking (Conectarea cu o linie temporală viitorare)

Această tehnică este folosită pentru a stabilii direcții în linia temporală dominantă. Acest proces presupune a creea o legătură între ceea ce intenționezi să creezi în prezent și momentul din spațiu-timp în care creația ta este manifestată. Implică călătoria în viitor către sinele care a realizat tot ceea ce intenționezi să creezi pentru a forma o legătură, care este permanentă. Sinele din viitor devine ghid pentru sinele din prezent și reprezintă o veritabilă resursă.

Metoda se bazează pe Principiul Incertitudinii din fizica cuantică. Aceasta ne arată că sunt o infinitate de realități posibile, iar cea căreia îi dăm cea mai multă atenție și energie devine linia temporală probabilă și apoi se materializează în linia temporală dominantă sau cu alte cuvinte, se materializează în realitatea traită pe Pământ.

Programare